Rowerowe

Trasy rowerowe w Chorzowie tworzone są już od kilku lat wykorzystując przebudowy i modernizację dróg i ulic w mieście. Na obecną chwilę nie tworzą one spójnego systemu, ale wynika to z uciążliwości natężenia ruchu na ulicach miasta względem bezpieczeństwa rowerzystów. Do tej pory w mieście utworzono następujące ścieżki rowerowe:

 ·        wzdłuż DTŚ – pomiędzy ul. Dąbrowskiego a al. BOWiD

·        ul. Dąbrowskiego – pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bałtycką

·        Al. BOWiD – pomiędzy ul. Racławicką a ul. Hajducką

·        wzdłuż DTŚ – Pomiędzy al. BOWiD a ul. Dąbrowskiego

·        ul. Katowicka – pomiędzy pl. AKS a ul. Parkową

·        trasa nr 20 – Łącznik Radoszowy – ul. St. Batorego – ul. Leśna – ul. Racławicka – ul. Wojska Polskiego – Park Śląski

·        trasa nr 20 – kierunek przeciwny Park Śląskiego – ul. Wojska Polskiego – ul. Racławicka – ul. Leśna – ul. St. Batorego – Radoszowy

·        ul. Opolska – Pomiędzy ul. Janasa a granicami miasta

·        ul. Kościuszki – pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Mazurską

·        w śladzie przykrytej rzeki Rawy

·        ul. Gałeczki – pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Armii Krajowej

·        ul. Siemianowicka – pomiędzy ul. Harcerską a granicą miasta Teren Parku Śląskiego

·        ul. Gałeczki – pomiędzy ul. Katowicką i ul. Górniczą

·        ul. Wolności – pomiędzy Pocztą Główną a ul. Chrobrego

 

Aktualną mapę z przebiegiem wymienionych ścieżek rowerowych można zobaczyć na:

stronie internetowej:
http://www.chorzow.eu w zakładce Dla Turysty/ Ścieżki rowerowe.

 Park Śląski – to ponad 600 ha terenów zielonych, przystosowanych do rekreacji poprzez aktywny wypoczynek. Na terenie parku wyznakowano szlaki rowerowe, które mają wiele kilometrów, m.in. trasa  rowerowa, tzw. Duża Pętla prowadząca wzdłuż Promenady gen. Jerzego Ziętka przez Aleję Leśną do Ogrodu Bylinowego i z powrotem. Trasy te prowadzą przez drogi asfaltowe, bite, jak i po leśnych ścieżkach parku, dł. trasy 7,98 km.

Mapa trasy na: http://mojrower.pl/trasa/3746/park-chorzowski-petla

 Szlak Zabytków Techniki   jest tematycznym, samochodowym szlakiem turystycznym, szlakiem rowerowym, łączącym obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. Obecnie w jego skład wchodzi 36 obiektów. Szlak ten jest markowym produktem turystycznym (sieciowy produkt obszaru) prezentującym najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty przemysłowe w regionie śląskim. Obiekty znajdujące się na Szlaku związane są z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. W skład Szlaku Zabytków Techniki wchodzą istniejące muzea i skanseny, obiekty użyteczności publicznej, zamieszkałe kolonie robotnicze, działające zakłady pracy. Właścicielami poszczególnych obiektów są samorządy lokalne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe.

Na terenie miasta Chorzowa, przy granicy Chorzowa Starego i byłej Królewskiej Huty, na terenie pomiędzy ulicami Piotra Skargi i Tadeusza Kościuszki zlokalizowana jest zabytkowa wieża wyciągowa dawnego szybu ,,Prezydent” nieistniejącej już kopalni. W godzinach wieczornych można zobaczyć iluminację świetlną szybu-unikatowego w skali Europy. Na terenie poprzemysłowym funkcjonuje kompleks Sztygarka obejmujący m. in.: restaurację, pensjonat, Day SPA, galerię „Straż Pożarna” oraz kawiarnię „Pod Wieżą”. Działające przy Sztygarce Stowarzyszenie Sztyg.art, jest organizatorem licznych przedsięwzięć artystyczno kulturalnych takich jak: „Chorzowski Teatr Ogrodowy”, koncerty jazzowe, wieczory bluesowe oraz inne imprezy cykliczne. Teren wokół Szybu „Prezydent” obecnie spełnia funkcję przestrzeni publicznej, gdzie organizuje się ważne imprezy miejskie jak: Industriada (Święto Szlaku Zabytków Techniki), Święto Miasta, Przegląd Orkiestr Dętych, czy 22 Finał Wojewódzki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

Wieża wyciągowa wybudowana została w 1933 roku. Jej budowa finansowana była przez kapitał polsko-francuskiej spółki „Skarboferm”. Początkowo szyb nosił imię ,,Wielki Jacek”, od 1937 roku – ,,Prezydent” na cześć Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, związanego w tamtych latach z Chorzowem. Wieża o wyjątkowej, żelbetowej konstrukcji i wysokości 42 m – jako jedna z najnowocześniejszych wówczas w Europie – posiada dwa koła linowe o średnicy 5,5 m ustawione równolegle obok siebie. Wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym skipem o pojemności 10 ton, była w stanie wydobyć na powierzchnię ponad 500 ton węgla na godzinę.