Osobliwości przyrodnicze

OSOBLIWOŚCI PRZYRODNICZE

 

Park Śląski (Wojewódzki Park Kultury i wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka)

zajmuje ponad 620 hektarów, z czego 250 ha to tereny leśne. Park Śląski pełni funkcje wypoczynkowe, edukacyjne jak i również rekreacyjne.
Na ternie parku znajduje się: Planetarium Śląskie, Ogród Zoologiczny, Górnośląski Park Etnograficzny, Śląskie Wesołe Miasteczko, Stadion Śląski, kolejka linowa Elka, Kąpielisko Fala, Rosarium, Hala Wystaw Kapelusz.
Położony na pograniczu Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich założony w 1950 r. zajmuje ponad 620 hektarów, z czego 250 ha to tereny leśne. Park Śląski pełni funkcje wypoczynkowe, edukacyjne jak i również rekreacyjne.
Na ternie parku znajduje się: Planetarium Śląskie, Ogród Zoologiczny, Górnośląski Park Etnograficzny, Śląskie Wesołe Miasteczko, Stadion Śląski, kolejka linowa Elka, Kąpielisko Fala, Rosarium, Hala Wystaw Kapelusz.

Park Hutniczy
najstarszy miejski park, założony w l. 1870-72. Stanowi wyodrębnioną enklawę zieleni w samym centrum miasta i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta i nie tylko. W parku znajduje się wzniesiony w 1964 roku tzw. „Pałac Ślubów” – Urząd Stanu Cywilnego.

 

Park Róż
założony w l. 1926-30, zajmuje ok. 6ha i składa się z dwóch kompozycji przestrzennych – ogrodu różanego oraz swobodnego układu krajobrazowego, na terenie, którego mamy dwa stawy zwane Małym i Dużym Leopoldem. W centralnej części parku, rzeźba „Matki z dzieckiem” z 1979 r.

 

Park pod Kasztanami
wyodrębniona część zieleni miejskiej, na której zlokalizowanych jest 30 zabytkowych białych kasztanowców. Park graniczy z terenem byłego cmentarza żydowskiego – kirkutu. Dla upamiętnienia społeczności żydowskiej Chorzowa na terenie parku w 2006 r. odsłonięto pomnik w kształcie dwóch macew.

 

Park na Górze Wyzwolenia (dawniej Redena)
utworzony w 1874 r. na jednym z najwyższych wzniesień miasta, na poziomie 320 m n.p.m. Zajmuje obszar o pow. ok. 13 ha, na którym zlokalizowanych jest wiele zabytkowego drzewostanu oraz zabudowania byłego domu kultury kopalni „Prezydent”.

 

Dolina Górnika
Teren rekreacyjny z zielenią rozciągającą się wokół centralnie usytuowanych dwóch zarybionych stawów. Stanowi chętnie odwiedzane miejsce w trakcie weekendowych spacerów, również przez rowerzystów i wędkarzy.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły”
utworzony w 1997 r. na dawnych terenach poprzemysłowych, dla ochrony przyrody obszaru 226 ha, północnej części Chorzowa oraz części Bytomia. Na terenie zespołu występuje 129 gatunków ptaków oraz liczne gatunki płazów, m.in. żaba wodna, jeziorowa, ropucha szara i zielona.

 

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”
prawnie powołany do życia w 2001 r. Zajmuje powierzchnię ok. 65 ha i ma na celu ochronę zabytkowego liczącego sobie ponad 150 lat zachowanego naturalnego fragmentu lasu, w skład, którego wchodzi między innymi kwaśna buczyna niżowa.

 

Zespół akwenów poprzemysłowych Amelung
zlokalizowany u zbiegu ulic 3 Maja i Żołnierzy Września. W jego skład wchodzą dwa stawy powstałe w latach 20 ubiegłego wieku, w wyniku działań górniczych. Powierzchnia akwenów wynosi ok. 3,5 ha., natomiast łączna powierzchnia zespołu wraz z przylegającym terenem parkowym, na którym znajduje się rożne gatunki drzew: świerki, sosny, modrzewie, buki, dęby, lipy, jarzębiny, brzozy, graby, leszczyny, to 15,68 ha. W skład zespołu wchodzą również ścieżki piesze i rowerowe, plac zabaw dla dzieci oraz specjalnie zaprojektowana przestrzeń parkowa z mini wodospadem, i mostkiem spacerowym nad akwenem. Na jednym ze stawów wykonano specjalną wysepkę, którą chętnie odwiedza wodne ptactwo. W latach 2004-2007 przeprowadzone zostały prace rewitalizacyjne, które uroczyście zakończono 2 lipca 2007 roku. W 2009 roku Zespół Amelung otrzymał nagrodę Grand Prix w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.