Patron Miasta

Święty Florian – (Flirian von Lorch) – (250-304) święty Kościoła katolickiego. Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan za czasów Dioklecjana. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci – 4 maja 304r. poniósł śmierć w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), na terenie dzisiejszej Austrii. Jego ciało wyrzucone przez rzekę, odnalazła kobieta o imieniu Waleria i pochowała w ustronnym miejscu. Dziś na miejscu pochówku znajduje się słynne opactwo Sankt Florian.

Św. Florian, związany jest z dziejami polskiego narodu. W drugiej połowie XII wieku, książę Kazimierz II Sprawiedliwy skierował prośbę do papieża Aleksandra III, a później także do Lucjusza III o przekazanie katedrze wawelskiej relikwii któregoś z czczonych męczenników. Lucjusz III w roku 1184, wysłał z relikwiami św. Floriana biskupa Modeny Idziego. W miejscu, gdzie przed murami Krakowa stanęły wozy wiozące relikwie, wybudowano kościół. To dzisiejsza kolegiata św. Floriana na Kleparzu. Od niej rozpoczynał się trakt królewski, którym monarsze orszaki podążały – przez Bramę Floriańską – na Wawel na największe uroczystości. Kościół ten określił też w pewnej mierze szczególny kształt kultu Świętego.
W 1528 roku w Krakowie wybuchł groźny pożar, który zniszczył sporą część miasta. Pożoga dotknęła zwłaszcza dzielnicę Kleparz, gdzie ocalał jedynie kościół św. Floriana. Odtąd za jego wstawiennictwem wypraszano ochronę przed klęską ognia. Figury Świętego zaczęły pojawiać się w bramach miejskich a także na rynkach i placach. Patronował też wszystkim walczącym z pożarami. Do dzisiejszego dnia kojarzony jest przede wszystkim jako patron strażaków. Gwałtowny rozwój  przemysłu ciężkiego w Europie, wyznaczyły św. Florianowi nowy kształt patronatu. Stal się patronem osób pracujących w bliskości ognia, a więc hutnicy, koksownicy, metalowcy. Stąd szczególnym kultem otaczany jest na Śląsku.

Od początku XIX wieku Chorzów stał się ważnym ośrodkiem przemysłu metalowego, św. Florian cieszył się szczególnym kultem. Jego figury znajdują się w najstarszych kościołach miasta – w kościele św. Barbary, czy św. Marii Magdaleny, są one umieszczone w ołtarzu głównym.
Szczególnym znakiem czci, oddawanej w środowisku hutniczym świętemu Florianowi, był zamiar wybudowania kościoła poświęconego ich Patronowi. Kościół ten powstał w Chorzowie w 1959 r. Wkrótce stał się on w diecezji katowickiej miejscem dorocznej Mszy świętej odprawianej w intencji strażaków, hutników i metalowców przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Papież Paweł VI ogłosił św. Floriana jednym z patronów całej diecezji (obok Matki Boskiej Piekarskiej, św. Jacka i św. Barbary).

W roku 1986 powstał projekt sprowadzenia relikwii św. Floriana do Chorzowa. Projekt ten zyskał aprobatę Księdza Arcybiskupa. Ponieważ kościół chorzowski był w owym czasie jedyną świątynią w diecezji poświęconą temu świętemu, postanowiono przed sprowadzeniem relikwii poddać jego wnętrze nowej aranżacji, dostosowując je do wymogów liturgii posoborowej.
W roku 1993 ks. Henryk Markwica, ówczesny dziekan dekanatu chorzowskiego, zaproponował, aby miasto zwróciło się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ogłoszenie św. Floriana patronem Chorzowa. Rada Miejska w Chorzowie podjęła uchwałę Nr LV/402/93 z dnia 15.07.1993 popierającą starania duchowieństwa chorzowskiego w sprawie sprowadzenia z Krakowa do miasta Chorzowa relikwii św. Floriana oraz ustanowienia Św. Floriana patronem miasta.”
19 października 1993 roku, Kongregacja do spraw Kultu Bożego przy Stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św. Floriana, przesyłając dokument na ręce Metropolity Katowickiego. W następnym roku, 4 maja 1994 r., miała miejsce uroczystość sprowadzenia relikwii Patrona Miasta Chorzowa z Wawelu, z udziałem Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego oraz Metropolity Katowickiego Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Relikwie zostały złożone
w specjalnym relikwiarzu w kościele św. Floriana, który w 2001 roku został podniesiony do godności sanktuarium świętego Floriana Męczennika.