Piesze

Szlak Augusta Czarnynogi dł. 14 km, kolor żółty.

 Trasa:  Chorzów Batory PKP – Lasy Kochłowickie – Stara Kuźnia Ruda Śląska.

 Przebieg trasy: Szlak rozpoczyna się przy budynku dworca PKP Chorzów Batory, który wzniesiony został w 1913 roku, następnie przechodzi pod wiaduktem kolejowym ulicą Szpitalną i wchodzi na główną ulicę dzielnicy Chorzowa Batorego – Stefana Batorego, gdzie zobaczyć można m.in. odrestaurowany dawny hotel robotniczy, neogotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany  w latach 1898-1901 według projektu Ludwiga Schneidera z Gliwic. Natomiast idąc dalej ulicą Stefana Batorego mijamy dwie dawne wille dyrektora huty „Bismarcka” (dzisiaj Huta Batory). Pierwsza przy numerze 35, wzniesiona w stylu modernistycznym z elementami neorenesansowymi według projektu Arthura Junga. Druga, stojąca przy numerze 44, wybudowana została w 1906 roku w stylu secesyjnym. Dalej szlak prowadzi przez dzielnicę mieszkaniową po lewej stronie mamy os. Hutnicze i kościół katolicki pw. św. Józefa Chrystusa Dobrego Pasterza. Dalej idziemy ulicą Stefana Batorego do ronda ks. bpa F.Gębały, gdzie skręcamy w prawo i przed wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo i wzdłuż nasypu kolejowego przechodzimy pod autostradą A4. Szlak żółty wchodzi na teren Lasów Kochłowickich, gdzie znajduje się Zespół przyrodniczo- krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”, następnie przechodzi przez dawne tereny wypoczynkowe „Radoszowy” – dziś teren mocno przeobrażony ze względu na szkody górnicze. Po przejściu przez koryto rzeki Kłodnica i  koło oczyszczalni ścieków Panewniki jesteśmy w dzielnicy Katowic – Stare Panewniki. Z lewej strony mijamy ośrodek jeździecki (stadninę koni), a po prawej kościół pw. św. Antoniego Padewskiego. Idziemy ul. Kuźniczą po prawej stronie mijamy nowopowstałe Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej  i wchodzimy w tereny leśne, idąc drogą szutrowo – asfaltową na trasie mijamy linię kolejową, którą przecinamy i dochodzimy do dzielnicy Rudy Śląskiej – Stara Kuźnia, gdzie szlak ma swoje zakończenie. Tu znajduje się pętla przystanku autobusowego skąd możemy powrócić do Chorzowa z przesiadką w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.   

 Szlak 25-lecia PTTK dł. 115 km, kolor zielony.

 Trasa: Chorzów Park Śląski – Siemianowice Śl. – Będzin (Grodziec) – zbiornik Pogoria – Dąbrowa Górnicza (Gołonóg ) – Sosnowiec (Maczki) – Jaworzno – Mysłowice (Słupna)- Katowice (Giszowiec, Piotrowice, Załęże) – Ruda Śląska – Chorzów Park Śląski.

 W Chorzowie szlak ten przechodzi przez teren Parku Śląskiego (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka), gdzie oprócz dużej ilości terenów zielonych mamy wiele atrakcji, do których zaliczamy m.in. Planetarium Śląskie, Śląski Ogród Zoologiczny, Wesołe Miasteczko, Górnośląski Park Etnograficzny, Stadion Śląski, Kolejkę linową „Elka” czy różany ogród Rosarium. 

 Szlak Architektury Drewnianej
jest wspólnym przedsięwzięciem województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W województwie śląskim ma on 1060 km długości i obejmuje 93 obiekty oraz zespoły architektury drewnianej: kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, obiekty gospodarcze (młyn wodny i spichlerze) w ich naturalnym otoczeniu.

Na szlaku znajdują się też dwa skanseny: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie.

Wszystkie obiekty na szlaku oznakowane są tablicami informacyjnymi. W celu ułatwienia penetracji szlaku został on podzielony na kilka odcinków:

  • Trasę Główną o długości 326 km, biegnącą przez całe województwo (z myślą o połączeniu szlaku województwa małopolskiego z projektowanym szlakiem w województwie opolskim)
  • Pętlę Częstochowską (C) długości 180 km
  • Pętlę Gliwicką (G) długości 160 km
  • Pętlę Rybnicką (R) długości 130 km
  • Pętlę Pszczyńską (P) długości 135 km
  • Pętlę Beskidzką (B) długości 120 km

Przez Chorzów przebiega Trasa Główna Szlaku Architektury Drewnianej, na której znajdują się:

Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny
na terenie Parku Śląskiego na powierzchni 20 ha prezentowane są zabytkowe, drewniane budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne, (kapliczki, kościół) użyteczności publicznej (wiejska szkoła i sklepik), rzemieślniczo-przemysłowe (garbarnia, kuźnie, młyny). W zabytkowej karczmie „U Brożka” można skosztować regionalnych potraw, które wywodzą się tradycji przenoszonych z „dziada pradziada”. Obiekty zgromadzone na terenie muzeum reprezentują regiony województwa śląskiego: Beskid Śląski, podregion podgórski, pszczyńsko-rybnicki, lubliniecki i region Zagłębia Dąbrowskiego. Chorzowski skansen nadal jest w budowie, przybywa nowych obiektów wraz z ich wyposażeniem. Obecnie skansen działa cały rok i oczekuje na zainteresowanych, a w  niedziele i niektóre dni świąteczne odbywają się imprezy plenerowe, tematyczne oraz folklorystyczne.
Więcej na: www.muzeumgpechorzow.pl/

Kościół drewniany św. Wawrzyńca
u zbiegu ul. Lwowskiej i ul. M. Konopnickiej. Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca z 1599 r., przeniesiony z Knurowa w latach 1935-38, konstrukcji zrębowej, ściany szalowane gontem. Wyposażenie wnętrza barokowe. Część najstarszych rzeźb w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach.
Więcej na:
www.wawrzyniecchorzow.katowice.opoka.org.pl/