Rzeźby, pomniki, kolumny

RZEŹBY, POMNIKI, KOLUMNY (wybrane)

„Chłopiec z łabędziem”
(pl. Jana Matejki)
Rzeźba fontannowa, zrealizowana w latach 30-tych XIX wieku według modelu wykonanego przez Teodora Kalidego. Odlew wykonano w gliwickiej hucie. Rzeźba jest laureatem brązowego medalu Wystawy Powszechnej w Londynie w 1851 r.

Kolumna Maryjna  zwana. „Panienką”
(ul. Szczęść Boże pomiędzy ul. Kasprowicza, a ul. Szpitalną)
Wybudowana w 1870 r. z fundacji rodziny Szafraniec. Przedstawia pełnoplastyczną rzeźbę Matki Bożej w typie Immaculata, czyli Niepokalane Poczęcie zgodnie z tekstem Apokalipsy św. Jana 12,1.

Pomnik hrabiego Fryderyka Wilhelma von Redena
(pl. Hutników)
jedenego z twórców przemysłu na Górnym Śląsku, żył w latach 1752 – 1815. Pomnik wykonany według wzoru Teodora Kalidego z 1853 r. i jest trzecią realizacją chorzowskiego monumentu z 2002 r. Dwie poprzednie zniszczone w 1939 i 1945 r.

Kaplica św. Jana Nepomucena
(pl. Świętego Jana)
Murowana kaplica wzniesiona w 1899 r. w stylu neogotyckim według projektu Franza Wieczorka w miejscu prezbiterium dawnego kościoła. Kaplica ma formę ostrołukowej arkady wspartej na dwóch kolumnach z głowicami, zamkniętej szczytem. W niszy kaplicy pełno postaciowa polichromowana figura św. Jana Nepomucena (ur. w czeskiej miejscowości Pomuk, żył w l. ok. 1350-1393, męczennik).

Krzyż przydrożny
(ul. Krzyżowa)
Kamienna „Boża Męka”, jak głosi podanie ufundowana w 1806 roku przez mieszkańców dzielnicy Pnioki. Od krzyża przyjęła się nazwa całej ulicy Krzyżowa.

Grobowiec Juliusza Ligonia
(ul. 3-go Maja)
Urodzonego w Prądkach k/ Koszęcina w 1823 r. działacza społeczno – narodowego związanego z Królewską Hutą (dziś Chorzów). Zmarł 17.11.1889 r. pochowany pierwotnie na cmentarzu parafialnym kościoła św. Barbary. Grobowiec odsłonięto 24.4.1949 r.