Strefa płatnego parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Strefa Płatnego Parkowania w Chorzowie to obszar o znacznym deficycie miejsc postojowych, granice strefy wyznaczają ulice Katowicka (stary przebieg) – Pocztowa – Truchana – Strzelców Bytomskich – Hajducka – Dąbrowskiego. W ramach strefy wyznaczono dwie podstrefy:

  • podstrefa A w której pobierane są wyższe opłaty parkingowe i znajduje się w samym centrum Strefy Płatnego Parkowania,
  • podstrefa B w której pobierane są niższe opłaty parkingowe i znajduje się ona na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania.

 WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO PODSTREFY A W SPP NA TERENIE MIASTA CHORZÓW

 1. ul. Katowicka (na odcinku od Rynku do ul. Moniuszki)
2. ul. Moniuszki (na odcinku od Katowickiej do ul. Pocztowej)
3. ul. Pocztowa (na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Dworcowej)
4. ul. Faski (na odcinku od ul. Wolności do Rynku)
5. Rynek (od ul. Faski do ul. Powstańców i od ul. Pocztowej do ul. Katowickiej)
6. ul. Dworcowa (na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Wolności)
7. ul. Kazimierza (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sienkiewicza)
8. ul. Rostka (od ul. Sienkiewicza do pl. Dworcowego)
9. ul. Sienkiewicza (od ul. Truchana do ul. Wolności)
10. ul. Teatralna (od ul. Sienkiewicza do ul. Wolności)
11. ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Wolności do ul. Dąbrowskiego)
12. ul. Zjednoczenia(na odcinku od ul. Wolności do ul. Dąbrowskiego)
13. ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Truchana do ul. Wolności)
14. ul. Mielęckiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Chrobrego)
15. ul. Chrobrego (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Mielęckiego)
16. ul. Wolności (na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Strzelców Bytomskich)
17. ul. Powstańców (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Hajduckiej)
18. ul. Drzymały (na odcinku od ul. Powstańców do cmentarza)
19. ul. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Hajduckiej)

Stawki opłat w podstrefie A:
1. Opłata minimalna: 0,50 zł
2. Opłata za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania: 2,00 zł
3. Opłata za drugą rozpoczętą godzinę parkowania: 2,20 zł
4. Opłata za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania: 2,40 zł
5. Opłata za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania: 2,00 zł

Opłatę pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO PODSTREFY B W SPP NA TERENIE MIASTA CHORZÓW

 1. ul. Truchana (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich)
2. ul. Chrobrego (na odcinku od ul. Truchana do ul. Mielęckiego)
3. ul. Mielęckiego (na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Strzelców Bytomskich)
4. ul. Zjednoczenia (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego)
5. pl. Kopernika (cały)
6. ul. Kopernika (na odcinku od pl. Kopernika do pl. Matejki)
7. pl. Matejki(cały)
8. ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do pl. Matejki)
9. ul. Chopina (na odcinku od pl. Matejki do ul. Krzywej)
10. ul. Krasickiego(na odcinku od pl. Matejki do ul. Krzywej)
11. ul. Krzywa (na odcinku od Krasickiego do ul. Chopina)
12. ul. Kilińskiego (na odcinku od ul. Zjednoczenia do pl. Matejki)

Stawki opłat w podstrefie B:
1. Opłata minimalna: 0,30 zł
2. Opłata za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania: 1,20 zł
3. Opłata za drugą rozpoczętą godzinę parkowania: 1,40 zł
4. Opłata za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania: 1,60 zł
5. Opłata za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania: 1,20 zł

Opłatę pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzów określa Uchwała nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, pod numerem telefonu (32) 241-42-52 i pod adresem e-mail msp@mzuim.chorzow.pl

Oraz na stronie internetowej:
www.mzuim.chorzow.eu/strefa-platnego-parkowania/ogolne/strefa-platnego-parkowania