Kurs Przewodnika Beskidzkiego

KURS PRZEWODNIKA BESKIDZKIEGO 2016/2017
(od Beskidu Śląskiego po Bieszczady)

Planowane rozpoczęcie kursu :  4 marzec 2016r.

Warunki przyjęcia na Kurs:

Ukończone 18 lat, ukończona szkoła średnia (lub ukończenie jej w trakcie trwania kursu), posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie zadań przewodnika beskidzkiego lub terenowego, nie karalność za przestępstwa umyślne lub inne w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego, wypełnienie formularza i deklaracji uczestnika kursu, aktualnie opłaconych składek PTTK.

Czas trwania Kursu: marzec 2016 – maj 2017

• zajęcia teoretyczne to 206 godzin
• zajęcia praktyczne to 40 dni.

Kurs Przewodnika Beskidzkiego odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem szkolenia. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w piątki od godz. 17.00 i soboty od godz. 8.00 w siedzibie organizatora Chorzów, ul. Floriańska 42/1.
Zajęcia praktyczne w soboty lub niedziele.

Koszt kursu to:
1 370 zł + VAT 23% obejmuje:

• wykładowców na zajęciach teoretycznych,
• instruktorów na zajęciach praktycznych,
• salę wykładową ze sprzętem multimedialnym i dostępem do sieci WiFi,
• koszty organizacyjne i organizację wyjazdów szkoleniowych,
• organizację egzaminu państwowego,
• wybrane materiały szkoleniowe.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy ponoszą dodatkowo koszty usługi transportowej, zakwaterowania i wyżywienia, wstępu do zwiedzanych obiektów, jak również koszty egzaminu państwowego określonego przez Urząd Marszałkowski (obecnie koszt egzaminu pisemnego, ustnego i praktycznego to 330 zł)

Zapisy na kurs: przyjmuje i udziela informacji:
Biuro czynne: poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
41-500 Chorzów tel. 32 771-99-74 oraz 502 46 38 28
info.cciit@op.pl, GG 3796970

Spotkanie organizacyjne:

20 stycznia (pierwsze) o godz. 16.00
10 lutego (drugie) o godz. 16.00

ZAPRASZAMY !!!

Dokumenty do pobrania:

Plakat Kursu Przewodnika Beskidzkiego