04.13 Cieszyn po obu stronach

CIESZYN – po obu stronach
Szlakiem Ewangelików CIESZYNIANKA !
13.04.2024r. – sobota

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 – Katowice, (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do Cieszyna. Zwiedzanie polskiej części miasta: przejdziemy Szlakiem Pamiątek Ewangelików: m.in. Dom Bludowskich (Książnica Cieszyńska), Dom Narodowy (Rynek), Kościół św. Trójcy, pomnik Stelmacha, Dom Zborowy, zwiedzimy Kościół Jezusowy (największy kościół ewangelicki w Polsce, posiada 3,5 tys. miejsc siedzących) z Muzeum Protestantyzmu*, gdzie będą prezentowane starodruki (zwiedzanie ok. 2 h). Po zwiedzaniu czas na wytchnienie, po którym udamy się na pieszy spacer w granicach miasta, przez Wenecję Cieszyńską wzdłuż Kanału Ulgi Młynówki i potoku Młynówki do rezerwatu przyrody „Lasek Miejski nad Olzą”, w celu poszukiwania cieszynianki wiosennej (to roślina podlegająca ścisłej ochronie, wg legendy przyniesiona do Polski w trakcie wojny trzydziestoletniej …). Powrót przez stronę czeską (zabrać dokumenty!), gdzie będzie możliwość nabycia produktów regionalnych i zdegustowania „napojów” po stronie czeskiej. Trasa przejścia, to ok. 6 km, czas przejścia (spaceru) ok. 2,5 h.
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30.

Świadczenia:

  • przejazd autokarem,
  • opłaty parkingowe i drogowe,
  • pilot i przewodnik na trasie i po Cieszynie,
  • system słuchawkowy audio tour guide,
  • ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA – KL 25 000€, NNW 20 000 zł.

koszt wycieczki: 106 zł
koszt wycieczki z rabatem: 98 zł
(Karta Turysty CCIiT, członkowie PTTK – skł. 2024r.)

*Dodatkowo: koszt wstępu i opłat lokalnych:
N – 12 zł, U – 10 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”.

   Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74
lub tel. kom. 00 48 502 46 38 28

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu
telefonicznym miejsca na wycieczce

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001
z dopiskiem „13.04”