Atrakcje miasta

CHORZOWSKIE ZABYTKI (wybrane)

Budynek tzw. Drapacza Chmur (ul. Zjednoczenia 1) – wysokościowiec, wybudowany w 1936 roku w stylu funkcjonalistycznym według projektu Stanisława Tebańskiego. Pierwotnie w dolnej części budynku siedziba Komunalnej Kasy Oszczędności. Nr rej. A/1647/97

Budynek Ratusza Miejskiego (Rynek 1) – wybudowany w latach 1874-1876 w stylu historycznym z elementami neorenesansowymi i manierystycznymi. Przebudowany i rozbudowany w latach 1927-1929 według projektu Karola Schayera i Witolda Eysmontta w stylu funkcjonalistycznym. Nr rej. A/292/10

Budynek Ratusza Gminy Chorzów (Plac Piastowski 17) – wybudowany w latach 1924-1925 w stylu modernistycznym z elementami klasycystycznymi.

Budynek Ratusz Gminy Wielkie Hajduki (ul. Ratuszowa 3) – wybudowany w latach 1909-1911 w stylu neobarokowym według projektu Dominika Dreschera. Nr rej. A/113/04

Budynek ZUS (ul. Dąbrowskiego 45) – wybudowany w latach 1925-1927 w stylu modernistycznym z elementami klasycyzmu według projektu Rudolfa Ziółki.

Budynek Poczty Głównej (ul. Pocztowa 1) – wybudowany w latach 1891-1892 w stylu neogotyckim według projektu J. Schuberta. Rozbudowany w 1911 roku według projektu F. Nhagena. Nr rej. A/1327/84

Budynek Szpitala Specjalistycznego (ul. Zjednoczenia 10) – wybudowany w 1904 roku w stylu neorenesansu północnego. Nr rej. A/1326/84.

Budynek Teatru Rozrywki (ul. Konopnickiej 1) – wybudowany w 1900 roku w stylu eklektycznym z elementami neogotyckimi według projektu Otto Mückego.

Budynek  IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie (ul. Dąbrowskiego 34) – wybudowany w latach 1906-1907 w stylu eklektycznym z elementami neogotyckimi, neobarokowymi i secesyjnymi według projektu Rudolfa Ziółki. Pierwotnie Liceum Żeńskie „Cecilienschule”. Nr rej. A/1267/81

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego (ul. Dąbrowskiego 36) – wybudowany w 1932 roku w stylu funkcjonalistycznym. Pierwotnie szkoła dla mniejszości niemieckiej „Eichendorffschule”.

Budynek  III Liceum Ogólnokształcącego  im. S. Batorego (ul. Farna 7) – wybudowany w latach 1931-1935 w stylu funkcjonalistycznym według projektu Karola Schayera i Antoniego S. Olszewskiego. Pierwotnie Szkoły Powszechne – męska i żeńska.

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Ligonia (ul. 3 Maja 22) – wybudowany w 1929 roku w stylu funkcjonalistycznym według projektu W. Sobonia. Pierwotnie Szkoła Powszechna męska i żeńska.

Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego (ul. Urbanowicza 2) – wybudowany w 1930 roku w stylu funkcjonalistycznym według projektu Karola Schayera i Antoniego S. Olszewskiego. Pierwotnie Komunalny Instytut Kształcenia Handlowego.

Budynek Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, im. J. Śniadeckiego (ul. Piotra 1) – wybudowany w latach 1909-1910 w stylu modernistycznym. Pierwotnie Obeewalschule.

Budynek Dyrekcji Huty Batory (ul. Dyrekcyjna 3) – wybudowany w 1915 roku w stylu modernistycznym. Pierwotnie dyrekcja Huty „Bismarck”.

Budynki Rzeźni Miejskiej (ul. Krakusa 3) – wybudowane w latach 1900-1901 w stylu neogotyckim. Nr rej. A/1358/85.

Budynek  Dworca PKP (ul. Armii Krajowej 46) – wybudowany w 1913 roku w stylu modernistycznym.

Wieża wyciągowa szybu Prezydent (ul. Kościuszki / ul. Skargi) – wybudowana w 1933 roku w stylu funkcjonalistycznym według projektu Ryszarda Heilemana z Katowice.  Nr rej. A/228/08.

Zabudowania Szybu Elżbieta (ul. Siemianowicka) – wybudowana w latach 1913-1914 w stylu neogotyckim według projektu Tschentschera. Nr rej. A/1248/81.

Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (pl. Piastowski) – wybudowana w latach 1925-1926 w stylu neobarokowym według projektu Otto Urbańczyka z Siemianowic Śląskich.

Budynek chłopski (pl. św. Jana / Bożogrobców) – stanowiący część zabudowy wiejskiej Chorzowa Starego powstałej w XIX wieku. Nr rej. A/1200/72.

Budynek mieszkalny dzielnicy Klimzowiec (ul. św. Barbary 1) – jest to najstarszy budynek na tym terenie wybudowany w 1855 roku. Pierwszym właścicielem domu był Walenty Skalania.

Kaplica cmentarna parafii św. Jadwig Śląskiej (ul. Drzymały/Cmentarna) – wybudowana w 1898 roku w stylu neogotyckim według projektu Ludwika Schneidera z Gliwic. Nr rej. A/242/09

Więcej informacji na temat zabytków miasta Chorzowa można znaleźć na stronie internetowej www.zabytkichorzowa.eu , jest to strona prowadzona przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Chorzowa, gdzie został stworzony projekt:
Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa.

Założeniem projektu było oznakowanie 250 chorzowskich zabytków
oraz stworzenie systemu informacji o oznakowanych obiektach. W wyniku realizacji projektu powstał system informacji o chorzowskich zabytkach, który obejmuje oznakowane i sklasyfikowane, najciekawsze obiekty w mieście, ich promocję poprzez utworzoną sieć punktów informacji na terenie Chorzowa oraz uruchomioną stronę internetowa. Wydano również broszury informacyjne i mapy, które są dostępne w naszym Punkcie Informacji Turystycznej.