Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady obowiązujące przy zapisach na imprezy turystyczne Chorzowskiego Centrum Informacji i Turystyki oraz dodatkowe informacje i zasady uczestnictwa w naszych imprezach turystycznych zawarte w Ogólnych Warunkach Udziału w imprezach turystycznych dostępne  w formie papierowej w biurze.

 1. W jaki sposób można zapisać się na nasze imprezy turystyczne:
 • osobiście, w siedzibie biura:  
  Chorzów, ul. Floriańska 42/1, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00,
 • telefonicznie: tel. 32 7719974; 502 46 38 28 ,
 • elektroniczne zgłoszenie e-mail: info.cciit@op.pl ,
 1. Po dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu dostępności miejsca na wycieczce, należy wpłacić zaliczkę do 4 dni roboczych w wysokości wskazanej w ofercie imprezy turystycznej. W przypadku imprez jednodniowych zaliczka wynosi min. 30 zł /os.
 2. Zaliczkę można wpłacić:
 • bezpośrednio w biurze, płacąc gotówką,
 • na rachunek bankowy konto w Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001, (w przypadku wpłaty na rachunek bankowy prosimy o podanie w treści przelewu nazwiska uczestnika, dopisek wskazany w ofercie imprezy turystycznej i terminu wyjazdu).
 1. Jednocześnie wpłata zaliczki jest zawarciem umowy i akceptacją świadczeń podanych w ofercie imprezy turystycznej. Każdy z uczestników powinien podpisać umowę-zgłoszenie w imprezie turystycznej. Można to zrobić podczas wizyty w biurze, lub wysłać podpisane dokumenty drogą mailową.
 2. Data wpłaty zaliczki (podpisanie umowy – zgłoszenia), decyduje o miejscu w autokarze ponieważ uczestnicy wsiadają do autokaru na 15 min. przed odjazdem w według daty wpłaty zaliczki. Zasada taka obowiązuje tylko uczestników wsiadających w Chorzowie.
 3. W przypadku braku miejsc na daną imprezę turystyczną, sugerujemy wpisanie się na „listę rezerwową” podając imię i nazwisko i formę kontaktu. W przypadku zwolnienia się miejsca na imprezie turystycznej, kontaktujemy się z każdym uczestnikiem osobiście.
 4. Zapłatę za imprezę turystyczną (lub dopłatę do całkowitej ceny imprezy turystycznej) należy uregulować najpóźniej w terminie podanym na ofercie imprezy turystycznej nie później jednak niż 14 dni przed datą imprezy turystycznej. W przypadku terminowego braku dopłaty pozostałej kwoty do imprezy turystycznej, traktujemy, jako rezygnacja udziału w imprezie turystycznej.
 5. Warunki rezygnacji:
  Do
  36 dni przed imprezą turystyczną – bezkosztowo. Organizator nie pobiera opłaty za rezygnację, od 35 dnia przed jej rozpoczęciem organizatorowi przysługują następujące świadczenia:
 • od 35-22 dnia przed imprezą turystyczną –  Biuro pobiera opłatę za rezygnację w wysokości 40% ceny imprezy turystycznej,
 • od 21-14 dnia przed imprezą turystyczną – Biuro pobiera opłatę za rezygnację w wysokości 70% ceny za imprezę  turystyczną,
 • od 13-4 dnia przed imprezą turystyczną – Biuro pobiera opłatę za rezygnację w wysokości 90% ceny za imprezę  turystyczną,
 • na 3 dni przed realizacją imprezy turystycznej  – Biuro pobiera opłatę w wysokości 100% wpłaconej ceny za imprezę turystyczną.
  K
  ażdy z uczestników ma możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia „od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej” :

  – do 7 dni od dokonania wpłaty zaliczki (podpisania umowy), nie później jak 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
  – w tym samym dniu jeżeli termin rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniejszy jak 30 dni.
 1. Ubezpieczenie – każdy uczestnik imprezy turystycznej jest ubezpieczony w Signal Iduna TU SA:
 • suma ubezpieczenia podczas imprez zagranicznych: Koszty Leczenia (KL) – 25 000 euro oraz Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) –  20 000 zł i bagaż – 1100 zł.
 • suma ubezpieczenia podczas imprez krajowych – NWI i NWS  – 10 000 zł,
 • ubezpieczenie nie obejmuje tzw. chorób przewlekłych, należy dokonać dodatkowego ubezpieczenia.
 1. Uczestnikom naszych wycieczek zagranicznych zalecamy dodatkowo wyrobienie bezpłatnej karty EKUZ i zabieranie jej na wyjazd.

Do pobrania w PDF-ie (kliknij):OWU wyciąg