Karta turysty

KARTA TURYSTY – podróżuj, zwiedzaj, oszczędzaj i wygrywaj!

Karta Turysty jest Programem Lojalnościowym, dzięki któremu możesz automatycznie zyskać więcej, korzystając z naszej oferty turystycznej.
Wystarczy uczestniczyć w naszych imprezach turystycznych, korzystając z bogatej oferty, jaką znajdziesz w Kalendarzu Imprez i na naszej stronie internetowej www.chorzow.travel.pl .

Dodatkowo możesz otrzymać atrakcyjne rabaty, nagrody, a ponadto dzięki wyjątkowym promocjom, na pewno dużo zaoszczędzisz !
Wystarczy zostać uczestnikiem trzech naszych wyjazdów i korzystać z wszystkich możliwych rabatów używając Karty Turysty!
Regulamin programu
1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Floriańskiej 42/1 [zwanym dalej CCIiT Chorzów].
2. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
3. W ramach Karty Turysty uczestnik otrzymuje prawo do korzystania z organizowanych Imprez Turystycznych we wskazanych cenach rabatowych.
4. Uczestnik Programu poprzez udział w trzech imprezach turystycznych (jedno bądź wielo dniowych) zorganizowanych w trakcie ostatnich 12 miesięcy przez CCIiT Chorzów, ma prawo złożyć wniosek o wydanie „Karty Turysty”. Wniosek można złożyć w formie pisemnej, bądź elektronicznej wskazując uczestnictwo w trzech imprezach turystycznych.
5. Uczestnik Programu otrzymuje „Kartę Turysty” opatrzoną imieniem i nazwiskiem, indywidualnym numerem i datą ważności karty. Karta przyznawana jest na rok od daty złożenia wniosku. Karta stanowi własność CCIiT Chorzów i służy wyłącznie do potwierdzenia uczestnictwa w programie.
Wzór karty:

6. UCZESTNIK PROGRAMU otrzyma Kartę Turysty, opatrzoną indywidualnym numerem i datą ważności. Karta zostanie wręczona UCZESTNIKOWI PROGRAMU bezpośrednio przez pracownika biura CCIiT Chorzów lub będzie wysłana listem na adres UCZESTNIKA PROGRAMU, wskazany we wniosku.
7. KARTA TURYSTY nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową i wydawana jest bezpłatnie.
8. Karta Turysty jest przyznawana osobie składającej wniosek, a rabaty, które przysługują z tego tytułu oraz nagrody nie mogą przechodzić na rzecz osób trzecich.
9. CCIiT Chorzów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu. O zamiarze dokonania zmian CCIiT Chorzów będzie informował na stronie internetowej www.chorzow.travel.pl. Aktualny regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.chorzow.travel.pl.
10. Osoby biorące udział w Programie Lojalnościowym wyrażają zgodę na umieszczanie swoich podstawowych danych osobowych w wykazie danych biura CCIiT Chorzów, oraz ich przetwarzanie w celach własnych biura. Posiadaczom Karty Turysty przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
11. Złożenie wniosku i użytkowanie karty oznacza akceptację powyższego regulaminu.
12. Karta Turysty wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014r.

Wniosek o wydanie Karty Turysty w PDF

WNIOSEK o wydanie Karty Turysty CCIiT Chorzów

Wniosek o wydanie Karty Turysty w wordzie

WNIOSEK o wydanie Karty Turysty CCIiT Chorzów