Kurs Wychowawcy Kolonijnego

KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU
31.03-02.04  i 15-16.04.2023r. – NOWY TERMIN

Kurs na Wychowawcę wypoczynku, to poprzednie uprawnienia pod nazwą „wychowawcy kolonijnego”, który daje możliwość znalezienia pracy podczas wakacji, ferii zimowych, na zorganizowanych formach wypoczynku lub „zielonych szkołach” w trakcie wycieczek, obozów, półkolonii czy kolonii. To połączenie formy wychowawcy dla młodzieży z możliwością poznania nowych zakątków naszego kraju, czy krajów europejskich i jest tylko jednym z etapów zgłębiania uprawnień związanych z branżą turystyczną. Celem kursu na wychowawcę wypoczynku jest poznanie specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kończąc kurs na Wychowawcę wypoczynku otrzymujesz świadectwo ukończenia kursu na Wychowawcę wypoczynku zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 roku i późniejszymi zmianami.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które są: pełnoletnie, niekaralne i ukończyły szkołę średnią (dotyczy to również uczniów klasy maturalnej).

Czas trwania kursu: to 36 h (wykłady i zajęcia praktyczne) realizowanych w 4 – 5 dni (2 weekendy), zakończone egzaminem (testem) sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu z materiału edukacyjnego wykładanego przez edukatorów w trakcie zajęć na kursie.

Program kursu obejmuje tematy:  Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku; Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; Ruch i rekreacja; Turystyka i krajoznawstwo; Zajęcia kulturalno – oświatowe; Zajęcia praktyczno-techniczne; Prace społeczno użyteczne; Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Cały kurs polega na oglądaniu, słuchaniu i zapoznaniu się z materiałem poprzez wykłady, prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne i materiały tekstowe.

Kadra wykładowców: to osoby zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach z wieloletnim doświadczeniem z zakresu turystyki, edukacji i ratownictwa medycznego.

Termin zorganizowania kursu: dwa weekendy
31.3-02.04  i 15-16.04.2023r.

Miejsce zorganizowania kursu to: sala wykładowa Chorzowskiego Centrum Informacji i Turystyki (Chorzów, ul. Floriańska 42/1) z dostępem do najnowszych technik multimedialnych, z dostępem do zaplecza kuchennego i toalety lub wskazane miejsce przez zleceniodawcę (dotyczy tylko grup zorganizowanych).

Koszt uczestnictwa w kursie to: 298 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych,
cenna brutto z VAT-em)

przy min. 20 opłaconych uczestnikach kursu, co zwraca się po pierwszym zatrudnieniu, jako wychowawca kolonijny. Forma płatności to gotówką w biurze, blikiem lub przelew bankowy na wskazane konto formularzu uczestnika kursu. Każdy z uczestników ma możliwość otrzymania indywidualnej faktury za dokonaną opłatę za uczestnictwo w kursie.    

 Wszelkie dodatkowe zapytania związane z organizacją kursu udziela:

Mirosław Nawrocki, tel. kom. 502 46 38 28 lub info.cciit@op.pl

DO POBRANIA: (kliknij poniżej PDF lub Word)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS Wychowawcy Wypoczynku

oferta KURSU WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU 2023

oferta KURSU WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU 2023