O nas

Serdecznie witamy w serwisie internetowym
Chorzowskiego Centrum Informacji i Turystyki

W Chorzowskim Centrum Informacji i Turystyki znajdziesz informacje na temat miasta Chorzowa, aktualnych wydarzeniach kulturalno – sportowo – turystycznych. Z nami zwiedzisz nasze miasto, region, a korzystając z naszych imprez turystycznych zawartych w Kalendarzu Imprez Turystycznych zwiedzisz nasz kraj czy Europę.

Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki działa na rynku turystycznym od czerwca 2007 roku, jako Organizator Turystyki i Pośredników Turystycznych, na podstawie wpisu wydanego przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego nr 686, do którego została wydana gwarancja ubezpieczeniowa przez firmę Signal Iduna.

Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, który należy do Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej województwa śląskiego. W Punkcie Informacji Turystycznej można bezpłatnie wypożyczyć audio przewodniki po mieście, które również dostępne są w innych miastach woj. śląskiego – www.silesia.travel . Dostępne są także materiały turystki kwalifikowanej (książeczki i odznaki: GOT, OTP, Znam Chorzów, …) mapy i przewodniki turystyczne po mieście i regionie. Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki świadczy usługi przewodnickie, organizacji wycieczek po mieście, regionie, w kraju jak i zagranicą.

Dzięki współpracy z wieloma uznanymi podmiotami turystycznymi, możemy zaoferować Państwu dobry produkt turystyczny w atrakcyjnych cenach.

Oferujemy również transport osobowy i autokarowy na terenie kraju oraz na wielu trasach zagranicznych. Obsługujemy imprezy okolicznościowe, wedle upodobań zleceniodawcy, organizujemy szkolenia i kursy związane z działalnością turystyczną.

W naszym biurze możesz ubezpieczyć swój wyjazd turystyczny zarówno krajowy bądź zagraniczny, indywidualny, rodzinny, grupowy, prowadzimy przedstawicielstwo firmy ubezpieczeniowej SIGNAL IDUNA nr agenta 45408.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki, ul. Floriańska 42/1, 41-500 Chorzów, NIP: 627 101 90 32

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – info.cciit@op.pl

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
– podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
– w przypadku reprezentantów klientów instytucjonalnych – w celu realizacji bieżącej współpracy z klientem, którego Państwo reprezentujecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
– dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– marketingu bezpośredniego produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
– organa państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

– podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia danych: firmy ubezpieczeniowe, hotelarskie, przewoźnicy, oraz podmioty wspierając w zakresie obsługi księgowej i konserwacji systemów informatycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadania, jak i wszędzie tam gdzie przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez czas w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wymienionej powyżej. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.

WNIESIENIE SKARGI
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargę taką można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawiki 2, kod pocztowy 00-193.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego biura.
Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę.

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE:
CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI
SPEŁNIŁO WSZELKIE WYMAGANIA JAKO PODMIOT TURYSTYCZNY – ORGANIZATOR TURYSTKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ OTRZYMAŁ SUBWENCJĘ W RAMACH „TARCZY FINANSOWEJ 2.0”