04.06 Racławice

od RACŁAWIC po KRAKÓW
Kopiec Kościuszki, B.Głowacki,
230 rocznica bitwy RACŁAWICKIEJ !
6 kwiecień 2024 r. – sobota

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Olkusz, Wolbrom, Miechów do Racławic, miejsca historycznej BITWY RACŁAWICKIEJ (Janowiczki), dziś teren pamięci, jako Narodowy Pomnik Historii (od 2004r.): Kopiec Kościuszki, pomnik Bartosza Głowackiego, „Bratnie Mogiły”, rezerwat Zamczysko (trasa przejścia pieszego ok. 3 km). Przejazd do Proszowic, gdzie pomnik Tadeusza Kościuszki, a na trasie w Niezwojowicach – makieta* „Bitwy pod Racławicami” z popiersiem T. Kościuszki (na miejscu kawiarenka). Przejazd do Krakowa, przejście trasą „ostatniej drogi” Tadeusza Kościuszki, przez miejsce złożenia przysięgi w dniu 24.03.1794r., po pomnik na Wzgórzu Wawelskim. Po zwiedzaniu – czas na wytchnienie, czyli  posiłek we własnym zakresie na Rynku Krakowskim.
Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.

Świadczenia:

  • przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,
  • pilot – przewodnik na całej trasie,
  • rezerwacją zwiedzania makiety wraz w prelekcją kustosza,
  • system słuchawkowy audio tour guide,
  • ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezpieczenia 10 tys. zł,

koszt wycieczki: 120 zł
koszt wycieczki z rabatem: 112 zł
(Karta Turysty CCIiT, czł. PTTK – skł. 2024r.,)

*Dodatkowo: na opłaty lokalne i bilety wstępu: N – 18 zł, U (6-18) – 12 zł

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.
Uczestnicy wycieczki powinni mieć odpowiedni ubiór i wygodne obuwie
dostosowane do aktualnych warunków atmosferycznych.

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74
lub tel. kom. 502 46 38 28

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu
telefonicznym miejsca na wycieczce

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001
z dopiskiem „6.04”