Historia – kalendarium

KALENDARIUM HISTORII MIASTA

1257 – 24 czerwca akt lokacyjny nadany wsi Chorzów (Chareu) przez księcia opolskiego Władysława dla Zakonu Bożogrobców z Miechowa
XVI w. – eksploatacja rud srebra, żelaza i ołowiu
1526 – tereny w rękach Habsburgów
1742 – wcielenie do Prus
1780 – odkrycie przez ks. Ludwika Bojarskiego złóż węgla kamiennego wokół Chorzowa
XVIII/XIX w. – eksploatacja złóż węgla kamiennego, powstanie nowej osady
1791 – powstanie kopalni „Król”
1798 – początki osady przemysłowej przy powstającej hucie
1802 – uruchomienie huty Królewskiej
1804 – otwarcie pierwszego urzędu pocztowego w Królewskiej Hucie
1809 – powstał Knappschaftslazarett (Szpital Bracki)
1830 – wpis Königshȕtte do rejestru śląskich miejscowości uzdrowiskowych
1840 – pierwszy kościół ewangelicki (pw. Elżbiety) w Królewskiej Hucie
1846 – pierwszy dworzec kolejowy w Hajdukach (dzisiaj Chorzów Batory)
1852 – pierwszy kościół katolicki (św. Barbary)  w Królewskiej Hucie
1865 – uruchomienie wodociągu zasilanego wodą z kopalni Königsgrube
1868 – 11 lipca nadanie Królewskiej Hucie praw miejskich, powstaje dworzec kolejowy Königshȕtte Mitte dzisiejszy Chorzów Miasto
1869 – 18 październik nadanie herbu miasta przez króla Prus Wilhelma I z jego monogramem „W”
1873 – uruchomienie w Wielkich Hajdukach (Chorzów Batory) huty żelaza, „Bismarckhütte” (od 1933 r. „Huta Batory”); założenie Parku Hutniczego; budowa synagogi przy ul. Wolności
1898 – powstaje pierwsza elektryczna linia tramwajowa; uruchomienie elektrowni w Chorzowie Starym
1901 – otwarcie nowej rzeźni miejskiej
1903 – połączenie Górnych i Dolnych Hajduk w jeden organizm o nazwie  Bismarckhȕtte
1905 –  otwarcie hali targowej i przeprowadzka cotygodniowego targu z rynku na plac koło hali i rzeźni
1910 – założenie pierwszego klubu piłki nożnej Verein fȕr Rasenspiele Könighȕtte (późniejszy Amatorski Klub Sportowy)
1919, 1920, 1921 – udział mieszkańców w Powstaniach Śląskich
1920 – powstanie Klubu Sportowego Ruch Chorzów
1922 – 23 czerwca włączenie Królewskiej Huty do Polski
1934 – 1 lipca połączenie do Królewskiej Huty okolicznych gmin (Chorzów, Nowe Hajduki, Maciejkowice), nadanie nazwy Chorzów
1938 – zatwierdzenie nowego herbu i barw miasta (kolory niebieski i czerwony)
1939 – 1 kwietnia przyłączenie Wielkich Hajduk do Chorzowa
– 5 września wprowadzenie administracji niemieckiej, powrót do nazwy miasta Königshȕtte
1945 – 27 styczeń, wkroczenie oddziałów radzieckich, przyłączenie miasta do Polski, powrót do nazwy Chorzów
1950 – podjęcie uchwały o budowie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (z inicjatywy gen. J. Ziętka)
1954 – 82 ofiary (wg danych oficjalnych) w kopalni KWK Barbara – Wyzwolenie
1978 – budowa estakady nad rynkiem
1985 – otwarcie Teatru Rozrywki
1993 – św. Florian patronem miasta; zamknięcie kopalni KWK Prezydent
1997 – ustanowienie hejnału miasta
1999 – gmina miejska Chorzów staje się powiatem grodzkim
2001 – oddanie chorzowskiego odcinka autostrady A4
2001 – ustanowienie Sanktuarium św. Floriana
2006 – 28 stycznia, katastrofa budowlana ginie 65 osób na terenie MTK w trakcie Międzynarodowej Wystawy Gołębi w wyniku zawalenia się hali wystawowej o pow. ok. 1,5 ha
2007 – członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
2008 – otwarcie Chorzowskiego Centrum Kultury w dawnym Domu Ludowym
2010 – Szyb „Prezydent” na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego
2012 – otwarcie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
2015 – otwarcie centrum przesiadkowego na Rynku
2019 – 28 czerwca, uroczyste otwarcie nowej przestrzeni tzw. „Nowego Rynku”