08.31 TTW Pyskowice, Pławniowice, Zbrosławice

TURYSTYKA TRZECIEGO WIEKU 2024
Pyskowice, Pławniowice, Zbrosławice
31 sierpnia 2024 r. – sobota

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: godz. 8.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 8.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd do Pyskowic, zwiedzanie miasta: Cmentarz Żydowski – Kirkut, Park Miejski, zabytkowe centrum miasta z kościołem św. Mikołaja i Centrum Wystawiennicze w Ratuszu* (historia miasta, węzeł kolejowy, malarstwo, wiklina, mikrofotografia), czas na wytchnienie. Przejazd do Pławniowic, zwiedzanie siedziby rodowej Ballestremów, czyli Zespołu Parkowo – Pałacowego* (kaplica, sale reprezentacyjne i wystawowe). Przejazd do Zbrosławic, zwiedzanie Ośrodka Jeździeckiego* wraz z przewodnikiem, którego tradycje hodowli koni sięgają 1973 roku. Po zwiedzaniu czas na ognisko z pieczeniem kiełbasy na terenie ośrodka.
Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice, ok. godz. 18.30.

Świadczenia:

  • przejazd autokarem, opłaty parkingowe,
  • obsługa przewodnika terenowego,
  • system słuchawkowy audio tour guide,
  • ubezpieczenie w Signal Iduna,
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek z dodatkami.

                         Cena wycieczki: 85 zł

*Dodatkowo: na opłaty lokalne i wejście do zwiedzanych obiektów należy mieć przygotowane: N – 50 zł i U – 40 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”.

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie** przed realizacją wyjazdu (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, szczegóły w biurze CCIiT). Rezerwacja miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.

**Brak wpłaty w/w terminie oznacza rezygnację udziału w wyjeździe.
   Warunkiem udziału w wycieczce jest ukończony 50 rok życia,
jeżeli masz mniej to skontaktuj się z nami!

Przejścia piesze, należy mieć wygodne obuwie i ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych warunków pogodowych.

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74
lub tel. kom. 502 46 38 28.

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu
telefonicznym miejsca na wycieczce

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001
z dopiskiem „TTW 31.08”