07.06 Komunikat

Komunikat z dn. 06.07.2022

Informujemy, że ze względów organizacyjnych
uległa zmianie data regionalnej imprezy turystycznej
DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚWIĘTY KRZYŻ – NOWA SŁUPIA
Realizacja wyjazdu będzie w sobotę 13 sierpnia !
aktualny program w zakładce
Wycieczki – Imprezy Krajowe
!

ZAPRASZAMY !