Komunikat z dn. 3.02.2021

Komunikat z dn. 03.03.2021r.

Pomimo poluzowania obostrzeń sanitarnych i wprowadzanie nowych regulacji związanych ze stanem pandemii w naszym kraju, nie wszystkie obiekty turystyczne zostały udostępnione (np. baseny termalne czy restauracje), dlatego wyjazdy
na najbliższy weekend zostały odwołane.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizowaną na bieżąco ofertą naszych wyjazdów krajowych i zagranicznych, przyjmujemy zapisy na wyjazdy turystyczne które są już dostępne, ale co do realizacji wyjazdów, to decyzje są uzależnione od rządowych czynników administracyjnych związanych z pandemią i rodzajem imprezy turystycznej. 
Zapraszamy: od poniedziałku do piątku
w godzinach od. 9.00 do 17.00.
Uczestnicy wyjazdów, którzy dokonali wpłaty za odwołane wycieczki otrzymują zwrot zgodnie z dokonana wpłatą.
Prosimy o kontakt z biurem.

DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY !