Komunikat z dn. 7.05.2020

Komunikat z dn. 07.05.2020r.

Pomimo luzowania działań gospodarczych i udostępniania usług rekreacyjnych i noclegowych, nadal nie mamy możliwości skorzystania z wyżywienia zbiorowego i poruszania się w zakresie transportu autokarowego w naszym kraju i zagranicą w zakresie, w jakim do tej pory korzystaliśmy. Cały czas monitorujemy sytuację na rynku turystycznym i czekamy na kolejne regulacje, by można było realizować nasze wyjazdy.
Dostępność naszego biura prowadzona jest na:

REKOMENDOWANYCH ZALECENIACH
dla funkcjonowania
CENTRÓW i PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNYCH 
wraz z wytycznymi dla klientów – turystów wydanych przez
Polską Organizację Turystyczną i Forum Informacji Turystycznej.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich wcześniejszych zasad:

  • obsługa bezpośrednio w biurze w godzinach 9.00- 15.00,
  • maksymalna ilość obsługiwanych osób w biurze to 2 osoby,
  • 2 metry to minimalna odległość między osobami,
  • przy wejściu znajdują się środki do dezynfekcji, z których należy korzystać !,
  • obsługa w godz. 15.00-17.00, tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 502463828),
  • obsługa elektroniczna bez zmian – zapytania kierować na adres info.cciit@op.pl

Jednocześnie informujemy, że wszystkie IMPREZY TURYSTYCZNE KRAJOWE I ZAGRANICZNE zostały zawieszone o kolejne 14 dni, czyli do  25 maja. Wszystkie osoby, które dokonały wpłat na te imprezy turystyczne, prosimy o kontakt z biurem, celem zwrotu wpłaty, bądź przeksięgowania tej kwoty na inną imprezę turystyczną.

Obecnie namawiamy do logicznego uprawiania dopuszczonej rekreacji i nadal obowiązuje zasada pozostawania w domu #zostańwdomu.

Z turystycznym pozdrowieniem,
 w oczekiwaniu na wyjazdy.